Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo uporabo vsebin ter storitev spletnega mesta www.palisada.si (v nadaljevanju: spletno mesto). Predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom Palisada d.o.o., Jesenice ter uporabniki spletnega mesta.

Spletno mesto je v lasti in upravljanju družbe Palisada d.o.o., Jesenice (v nadaljevanju: lastnik spletnega mesta). Lastnik spletnega mesta si pridružuje pravico do spremembe in/ali izbrisa katerega koli dela spletnega mesta in/ali katerega koli dela vsebine. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se uporabniki strinjajo s temi splošnimi pogoji.

Uporabniki spletnega mesta

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto in ga uporablja na kakršen koli način. Uporaba spletnega mesta je omogočena nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev na način, ki ga določajo ti pogoji.

Dostopnost spletnega mesta

Spletno mesto je praviloma dostopno vse dni v letu in 24 ur na dan. Lastnik spletnega mesta si pridržuje pravico do zaustavitev dostopa do spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Lastnik storitve ne jamči dostopnosti do spletnega mesta ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov dostopnih poti ali kakršnih koli drugih izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank ter v primeru višje sile.

Avtorske pravice

Podjetje Palisada d.o.o., Jesenice (če ni drugače navedeno) ima v lasti pravice na intelektualno lastnino, ki jo najdete na straneh www.palisada.si. Dovoljujemo uporabo (prikaz na vašem računalniku, tiskanje, prenos datotek, predvajanja zvočnih in video posnetkov itd.) objavljenih vsebin le v nekomercialne ali izobraževalne namene, kjer pa morate ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah. Vsebine, ki jih objavi lastnik spletnega mesta, je dovoljeno pregledovati, uporaba pa je dovoljena v skladu s temi splošnimi pogoji.

Uporabniku je dovoljeno v primeru citiranja vsebin storitev ali produktov narediti povezavo na spletno mesto. Povezav na to spletno mesto ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo tega lastnika spletnega mesta je lastnik spletnega mesta ali izdelka oziroma storitve, kjer je objavljena povezava, le-to dolžan odstraniti.

Omejitev odgovornosti

Lastnik tega spletnega mesta ni odgovoren za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami spletnega mesta, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnem mestu, ne krši pravic intelektualne lastnine, niti osebnostnih pravic tretjih. Blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletnem mestu, storitvah ali ostalih izdelkih, so registrirane znamke, njihov imetnik ali uporabnik licence je lastnik spletnega mesta, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh blagovnih znamk brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic je izrecno prepovedana.

Povezava s socialnimi omrežji

Spletno mesto lahko vključuje funkcionalnost družbenih omrežij in možnost objave na Facebooku, Instagramu, Linkedinu, YouTubu in Twitterju. Lastnik spletnega mesta uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil na družbena omrežja tako, kot to omogočajo funkcionalnosti družbenih omrežij.

Palisada d.o.o., Jesenice
Cesta Borisa Kidriča 36a
4270 Jesenice
Slovenija

Tel.: +386 (0)4 586 65 65
E-pošta: info@palisada.si