Videonadzor

OBVESTILO O VIDEONADZORU

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v evidenci podatkov o izvajanju videonadzora ter 76. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Upravljavec, ki izvaja videonadzor:

  • PALISADA d.o.o., Jesenice, matična številka: 2137917, davčna številka: SI63116286, Cesta Borisa Kidriča 36a, telefon: +386(0)4 586 65 65, elektronski naslov: info@palisada.si

Odgovorna oseba upravljavca za obvestilo zunanjim osebam glede obdelave:

Kontaktna oseba za obdelavo osebnih podatkov videonadzornega sistema:

Namen izvajanja videonadzora:

  • videonadzor se izvaja zaradi nadzora vstopa v službene oziroma poslovne prostore zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter zaradi nadzora vstopa in izstopa iz službenih oziroma poslovnih prostorov, skladno z določbo 1. odstavka 77. člena ZVOP-2
  • znotraj delovnih prostorov se videonadzor izvaja zaradi varnosti varnost ljudi ali premoženja skladno z določbo 1. odstavka 78. člena ZVOP-2

Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo za ta namen:

  • slika, datum in ura posnetka

Lokacije videonadzora

  • Na naslovu Cesta Borisa Kidriča 36a, 4270 Jesenice
  • Na naslovu Spodnji Plavž 25, 4270 Jesenice

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

  • Vzpostavitev in vodenje zbirke videoposnetkov: 76, 77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)
  • interni predpisi: Sklep o uvedbi videonadzora (pisna odločitev glavnega direktorja), Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (IP07; št. izdaje 2; 13.10.2016)

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

• pooblaščene osebe pri upravljalcu

• pogodbeni obdelovalec

Pooblaščeni delavci družbe PALISADA d.o.o., Jesenice, Cesta Borisa Kidriča 36a, Jesenice in drugi uporabniki, če za razkritje osebnih podatkov obstaja pravna podlaga, določena v GDPR (npr. organi kazenskega pregona; pogodbeni izvajalci storitev informacijske tehnologije, ki servisirajo in vzdržujejo programsko opremo družbe PALISADA d.o.o., Jesenice, Cesta Borisa Kidriča 36a, Jesenice, pooblaščena odvetniška pisarna; itd.).

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

• Podatki se ne prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Obdobje hrambe osebnih podatkov/posnetkov videonadzornega sistema:

• do enega leta

Informacije o obstoju pravic posameznika:

• Posameznik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora in pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pisno oz. elektronsko zahtevo za uveljavitev omenjenih pravic prosim posredujte na elektronski naslov: info@palisada.si

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

• Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov: info@palisada.si ali po pošti na naslov: PALISADA d.o.o., Jesenice, Cesta Borisa Kidriča 36a, 4270 Jesenice.

• Pritožbo glede izvajanja videonadzora lahko podate pri nadzornem organu – Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: +386 (1) 230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Informacije o tem:

• ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
• ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev:

• Ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Neobičajne nadaljnje obdelave:

• nadaljnja obdelava posnetkov video nadzornega sistema se ne izvaja

• zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja

• nadzor s pomočjo videonadzornega sistema spremlja posebej pooblaščena oseba na računalniškem zaslonu (spremljanje dogajanja v živo)

Palisada d.o.o., Jesenice
Cesta Borisa Kidriča 36a
4270 Jesenice
Slovenija

Tel.: +386 (0)4 586 65 65
E-pošta: info@palisada.si